Bảng giá đèn led mới nhất 2017

Bảng giá đèn led mới nhất 2016

Bảng báo giá đèn led âm trần 3 màu, ốp nổi 3 màu mới nhất 2017

Tên W Giá KT khoét lỗ/Viền
 Đèn led âm trần 3 màu đế dày viền vàng  5w  118.000đ  D76/110mm
 Đèn led âm trần 3 màu đế dày viền vàng  7w  125.000đ  D90/120mm
Đèn led âm trần 3 màu đế dày viền trắng, bạc  5w  116.000đ  D76/110mm
Đèn led âm trần 3 màu đế dày viền trắng, bạc  7w  123.000đ  D90/120mm
 Đèn led âm trần 3 màu đế mỏng viền vàng  5w  108.000đ  D76/110mm
 Đèn led âm trần 3 màu đế mỏng viền vàng  7w  118.000đ  D90/120mm
Đèn led âm trần 3 màu đế mỏng viền trắng, bạc  5w  105.000đ  D76/110mm
Đèn led âm trần 3 màu đế mỏng viền trắng, bạc  7w  115.000đ  D90/120mm
Đèn led âm trần 3 màu đế đúc  7w 123.000đ  D90/110mm
Đèn led âm trần 3 màu đế đúc 9w 159.000đ  D130/150mm
Đèn led ốp trần nổi 3 màu hình tròn 12w 181.000đ  D170mm
Đèn led ốp trầnnổi 3 màu  hình tròn 18w 239.000đ  225x225mm
Đèn led ốp trần nổi 3 màu hình vuông 12w 188.000đ 170x170mm
Đèn led ốp trần 3 màu nổi hình vuông 18w 253.000đ 225x225mm

Xem chi tiết các sản phẩm: Đèn led downlight 3 màu đổi màu

Bảng báo giá đèn led âm trần chống chói, mặt kính mờ mới nhất 2017

Tên cs Giá Khoét lỗ/Viền
Đèn led âm trần chống chói đế dày viền vàng  5w  86.000đ  D76/110mm
Đèn led âm trần chống chói đế dày viền vàng  7w  101.000đ  D90/120mm
Đèn led âm trần chống chói đế dày viền trắng, bạc  5w  84.000đ  D76/110 mm
Đèn led âm trần chống chói đế dày viền trắng, bạc  7w 98.000đ  D90/120mm
Đèn led âm trần chống chói đế dày viền trắng, bạc  9w  137.000đ  D110/145mm
Đèn led âm trần chống chói đế dày viền vàng  9w 140.000đ  D110/145mm
Đèn led âm trần chống chói đế mỏng viền vàng  5w  79.000đ  D76/110mm
Đèn led âm trần chống chói  đế mỏngviền vàng  7w  89.000đ  D90/120mm
Đèn led âm trần chống chói đế mỏng viền trắng, bạc  5w  77.000đ  D76/110 mm
Đèn led âm trần chống chói  đế mỏngviền trắng, bạc  7w 87.000đ  D90/120mm
Đèn led âm trần viền trơn đế đúc  7w 98.000đ  D90/110mm
Đèn led âm trần viền trơn đế đúc 9w 137.000đ  D130/150mm

Xem chi tiết các sản phẩm: Đèn led âm trần chống chói mặt kính mờ

Bảng giá đèn led âm trần siêu mỏng, đế mỏng mới nhất 2017

Tên W Giá Khoét lỗ/Viền
Đèn led âm trần siêu mỏng tròn  4w  58.000đ  D105/120mm
Đèn led âm trần siêu mỏng tròn  6w  69.000đ  D105/120mm
Đèn led âm trần siêu mỏng tròn  9w  92.000đ  D133/145mm
 Đèn led âm trần siêu mỏng tròn  12w  107.000đ  D155/175mm
Đèn led âm trần siêu mỏng tròn  18w  137.000đ  D185/205mm
Đèn led âm trần siêu mỏng vuông  4w  59.000đ  105|120mm
Đèn led âm trần siêu mỏng vuông  6w  71.000đ  105|120mm
Đèn led âm trần siêu mỏng vuông  9w  94.000đ  133|145mm
Đèn led âm trần siêu mỏng vuông  12w  110.000 đ  155|175mm
Đèn led âm trần siêu mỏngvuông  18w  139.000đ  185|205mm

Xem chi tiết các sản phẩm: Đèn led âm trần siêu mỏng

Bảng giá đèn led panel tấm âm trần mới nhất 2017

Tên cs Giá Kích thước
 Đèn led panel tấm vuông  16w  260.000đ  300×300mm
Đèn led panel tấm vuông  42w  720.000đ  600×600mm
Đèn led panel tấm chữ nhật  24w  420.000đ  300×600mm
Đèn led panel tấm chữ nhật  48w  1000.000đ  300×1200mm
Đèn led panel tấm chữ nhật  72w 1.990.000đ  600×1200mm

Xem chi tết các sản phẩm: Đèn led panel

Bảng giá đèn led dây mới nhất 2017

Tên W Giá
Đèn led dây 5050 60 mắt led / 1 mét
ánh sáng: trắng, vàng, xanh làm, xanh ngọc, đỏ…
7.2w/m  Ngừng sản xuất
Đèn led dây nhiều màu 5050 60 mắt led / 1 mét
ánh sáng: 4 màu pha trộn thành 7 màu
7.2w/m  Ngừng sản xuất
Đèn led dây siêu sáng 3014 120 mắt led / 1 mét
ánh sáng: trắng, vàng, xanh làm, xanh ngọc, đỏ…
8w/m  23.000đ
Đèn led dây siêu sáng nhiều màu 3014 120 mắt led / 1 mét
ánh sáng: 4 màu pha trộn thành 7 màu
8w/m  23.000đ
Đèn led dây2 hàng siêu sáng  3014 240 mắt led / 1 mét
ánh sáng: trắng, vàng, xanh làm, xanh ngọc, đỏ…
13.9w/m
Đèn led dây 2 hàng siêu sáng  2835
156 mắt led / 1 mét
ánh sáng: trắng, vàng, xanh làm, xanh ngọc, đỏ…
13.9w/m  39.000đ
Đèn led dây 3 hàng siêu sáng  2835
180 mắt led / 1 mét
ánh sáng: trắng, vàng, xanh làm, xanh ngọc, đỏ…
15.9w/m  60.000đ
Nguồn đèn led dây 3014 và 5050
Sử dụng cho dây led 3014 và 5050, tối đa 50m
 15.000đ
Nguồn đèn led dây đôi 2 hàng siêu sáng
Sử dụng cho loại dây led đôi 3014 và 2835, tối đa 50m
 25.000đ
Khiển Đèn led dây nhiều màu 5050
180 mắt led / 1 mét
Sử dụng cho loại dây led đổi màu 5050, tối đa 50m
 45.000đ

Xem chi tiết sản phẩm: Đèn led dây trang trí, hắt trần

Bảng giá đèn led ốp trần nổi mới nhất 2017

Tên Công suất Giá Kích thước
 Đèn led ốp trần nổi tròn  6w  Hết hàng  D120mm
 Đèn led ốp trần nổi tròn  12w  120.000đ  D180mm
 Đèn led ốp trần nổi tròn  18w  160.000đ  D225mm
 Đèn led ốp trần nổi tròn  24w 245.000đ  D300mm
 Đèn led ốp trần nổi vuông  6w Hết hàng  120|120mm
 Đèn led ốp trần nổi vuông  12w  120.000đ  180|180mm
 Đèn led ốp trần nổi vuông  18w  160.000đ  225|225mm
 Đèn led ốp trần nổi vuông  24w  245.000đ  300|300mm

 Xem chi tiết các sản phẩm: Đèn led ốp trần áp nổi

Bảng giá đèn tuýp led – led tube mới nhất 2017

Tên W Giá Kích thước
Đèn tuýp Led T 5 liền máng 0.6m  10w  88.000đ  0.6m
Đèn tuýp Led T 5 liền máng  15w  0.9m
Đèn tuýp Led T 5 liền máng 1.2m  18w  117.000đ  1m2
Đèn tuýp Led T8 liền máng 0.6m  10w  101.000đ 0.6m
Đèn tuýp Led T8 liền máng 1.2m  18w 125.000đ  1m2
Đèn tuýp Led T8 rời máng 0.6m  10w 95.000 đ  0.6m
Đèn tuýp Led T8 rời máng 1.2m  18w 120.000đ  1m2
Đèn tuýp Led T8 rời máng 1.2m  24w 180.000đ  1m2
Đèn tuýp Led bán nguyệt 1.2m  36w 230.000đ  1m2
Đèn tuýp Led bán nguyệt 0.6m  18w 159.000đ 0.6m
Đèn tuýp Led thủy tinh 360 độ T8 0.6m 10w 35.000đ 0.6m
Đèn tuýp Led thủy tinh 360 độ T8 1.2m  18w 50.000đ  1m2
Máng đơn đèn tuýp led T8 0.6m
30.000đ 0.6m
Máng đơn đèn tuýp led T8 1.2m
35.000đ  1m2
Máng đôi đèn tuýp led T8 1.2m 50.000đ  1m2
Máng âm trần 3 bóng tuýp LED
500.000đ  0.6×0.6m
Máng âm trần 3 bóng tuýp LED
850.000đ  1m2x1m2

 Xem chi tiết các sản phẩm: Đèn tuýp LED – LED tuýp tube

Bảng giá đèn led búp (bulb led) mới nhất 2017

Tên W Giá
Đèn led búp tròn cao cấp 3w  30.000đ
Đèn led búp tròn cao cấp 5w 40.000 đ
Đèn led búp tròn cao cấp  7w  50.000đ
Đèn led búp tròn cao cấp 9w  60.000đ
Đèn led búp tròn cao cấp 12w  70.000đ
Đèn led búp tròn cao cấp 24w  130.000đ
Đèn led búp tròn cao cấp 24w  130.000đ
Đèn led búp tròn cao cấp 36w  160.000đ
Đèn led quả nhót/ nến cho đèn chùm 3w  30.000đ

Xem chi tiết các sản phẩm: Đèn led búp tròn – Bulb LED

Đèn led downlight âm trần đơn, Downlight âm trần đôi, ba – Spotlight mới nhất 2017

Tên W Giá
 Đèn led downlight âm trần COB tròn 7w  123.0000đ
 Đèn led downlight âm trần COB đôi 14w  290.0000đ
 Đèn led downlight âm trần COB ba 21w  320.0000đ

 Xem chi tiết các sản phẩm: Đèn led downlight đơn, downlight đôi, ba

Đèn led chiếu rọi – Rọi ray – Led Track Ligh mới nhất 2017

Tên W Giá
 Đèn led rọi ray chop shop, showroom 10w  250.000đ
Đèn led rọi ray chop shop, showroom 20w  295.000đ
Đèn led rọi ray chop shop, showroom 30w

 Xem chi tiết các sản phẩm: Đèn led chiếu rọi, rọi ray 

Đèn led pha chiếu sáng mới nhất 2017

Tên W Giá
Đèn led pha chống chịu nước 10w  135.000đ
Đèn led pha chống chịu nước 20w 265.000 đ
Đèn led pha chống chịu nước 30w  360.000đ
Đèn led pha chống chịu nước 40w
Đèn led pha chống chịu nước 50w  460.000đ
Đèn led pha chống chịu nước 70w
Đèn led pha chống chịu nước 100w  950.000đ
Đèn led pha chống chịu nước 150w  1600.000đ
Đèn led pha chống chịu nước 200w  Liên hệ
Đèn led pha chống chịu nước nhiều màu, có khiển 20w  330.000đ
Đèn led pha chống chịu nước nhiều màu, có khiển 50w  610.000đ

 Xem chi tiết các sản phẩm: Đèn led pha 

Đèn led xưởng – Hight bay cao cấp mới nhất 2017

Tên W Giá
 Đèn led nhà xưởng – Hight bay 30w  1.580.000đ
Đèn led nhà xưởng – Hight bay 50w  1.700.000đ
Đèn led nhà xưởng – Hight bay 80w  2.420.000đ
Đèn led nhà xưởng – Hight bay 100w  2.730.000đ
Đèn led nhà xưởng – Hight bay 150w  4.420.000đ
Đèn led nhà xưởng – Hight bay 200w  Liên hệ

 Xem chi tiết các sản phẩm: Đèn led xưởng – Hight Bay

Đèn led đường cao áp – Kiểu hàm cá mập mắt LED COB mới nhất 2017

Tên W Giá
 Đèn led đường cao áp 20w  1.110.000đ
Đèn led đường cao áp 50w  2.440.000đ
Đèn led đường cao áp 80w  4.670.000đ
Đèn led đường cao áp 100w  5.310.000đ
Đèn led đường cao áp 150w  7.780.000đ
Đèn led đường cao áp 200w  10.000.000đ

 Xem chi tiết các sản phẩm: Đèn led đường cao áp kiểu hàm cá mập

Đèn led đường – Kiểu led hạt mới nhất 2017

Tên W Giá
 Đèn led đường 42w  3.090.000đ
 Đèn led đường 56w  3.980.000đ
 Đèn led đường 70w  4.870.000đ
 Đèn led đường 84w  5.980.000đ
 Đèn led đường 98w  6.640.000đ
 Đèn led đường 112w  7.530.000đ
 Đèn led đường 126w  8.200.000đ
 Đèn led đường 168w  10.870.000đ

 Xem chi tiết các sản phẩm: Đèn led đường kiểu led hạt

Bảng giá đèn led chữ U bắp ngô dạng compact mới nhất 2017

Tên W Giá
 Đèn led chữ U compact 3w  25.000đ
Đèn led chữ U compact 5w 35.000 đ
Đèn led chữ U compact  7w  50.000đ
Đèn led chữ U compact 9w  60.000đ
Đèn led chữ U compact 12w  70.000đ
Đèn led chữ U compact 18w  100.000đ
Đèn led chữ U compact 24w  130.000đ
Đèn led chữ U compact 32w  160.000đ

Xem chi tiết các sản phẩm: Đèn led chữ U – bắp ngô siêu sáng

– Bảng báo giá đèn led này chưa bao gồm thuế VAT 10%.

– Các sản phẩm được bảo hành chính hãng 2 năm, bảo hành tận nơi 6 tháng.

– Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và một số vùng lân cận.

Quý khách có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ: O916.773.555 / 0986.890.019 hoặc gửi mail tới email: denledthonghoang@gmail.com

Bảng giá đèn led mới nhất 2016

Đường link  bảng báo giá chi tiết:

Báo giá đèn led âm trần

Báo giá đèn led âm trần 3 màu

Báo giá đèn led âm trần chống chói

Báo giá đèn led âm trần siêu mỏng

Báo giá đèn led búp (bulb led)

Báo giá đèn led dây

Báo giá đèn led ốp trần nổi

Báo giá đèn led panel tấm

Báo giá đèn pha led

Báo giá đèn tuýp led

Báo giá đèn led chữ U